Projektovanie, montáž, inštalácia a revízia elektronických zariadení, strojov a rozvodov.