Inštalácie silážnej techniky

Inštalácie silážnej a skladovacej techniky v priemysle. Vysokokapacitné silážne systémy pre zaistenie kontinuálnej produkcie plnenia plastových fliaš.